Wiebke Holm-Mikula speel 1996 haar UNISA voordraerslisensiaat as blokfluitleerling van Amanda Low, waarna sy na die Universiteit van Pretoria gaan en in 1999 haar BA(Drama) graad behaal.

In 2000 word sy gekeur om aan die berlynse „Hochschule für Schauspielkunst ´Ernst Busch´“ ´n vierjarige diploma in poppespelkuns te studeer.

Sedertdien speel en ontwikkel sy vryskut met voorkeur in/aan produksies wat ontstaan vanuit objekte en materiaal, asook storievertelling.